Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

C++: Obtenir la taille des objets de la ‘priority_pqueue’


{filelink=15089}

 
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
 
int main()
{
 int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50, 50, 26};
 priority_queue<int> pq;
 cout << "La taille initiale de la 'priority_queue'= " << pq.size() << endl;
 
 /* Ajout des éléments dans la queue*/
 for (int i = 0; i < 7; ++i)
  pq.push(tab[i]);
 
 cout << "Après l'ajout, la taille de la 'priority_queue'= " << pq.size() << endl;
 return 0;
}

No comments yet.

Leave a Comment